Veel gestelde vragen

Is een allergie erfelijk?
Vaak spelen erfelijke factoren een rol bij het ontwikkelen van een allergie. Is één van beide ouders allergisch, dan heeft het kind 50% kans op allergie. Hebben beide ouders last van allergie, dan is die kans zelfs 75%. Soms slaat een allergie een generatie over.

Is een allergie besmettelijk?
Nee, een allergie is niet door contact of op een andere wijze van de ene persoon op de andere overdraagbaar.

Is een allergie iets psychisch?
Ja en nee. Hoewel een allergie medisch gezien wordt veroorzaakt door allergenen (dat zijn stoffen die het lichaam en het immuunsysteem als vijandig ervaart) hebben wij de ervaring dat evt. psychische problematiek vaak eerst opgelost moet zijn voor dat de allergische verschijnselen kunnen verdwijnen. Dit geldt trouwens ook voor problemen die van parasitaire of virale oorsprong zijn. Zonder het oplossen van duidelijke psychische of parasitaire problemen is geen afdoende oplossing mogelijk voor de allergische problemen

Kan een allergie overgaan?
Een allergie kan overgaan. Allergiecentrum Twente heeft een methode ontwikkelt waarmee de allergie volledig verdwijnt. Allergiecentrum Twente brengt de allergie
in beeld en past daar vervolgens een individueel behandelprotocol aan toe. Onze behandelingen zijn vaak voldoende om de allergie geheel te laten verwijderen. Zelfs medicijn inname is dan niet meer noodzakelijk.

Wat is de rol van hormonen bij allergie?
Hormonen kunnen eveneens een rol of grote rol spelen bij een allergie. Een goed onderzoek (bij ons een goed uitgevoerde hormoon scan) brengt de hormoonhuishouding duidelijk in beeld.

Komen allergieën tegenwoordig meer voor dan vroeger?
Speelt milieuvervuiling hierbij een rol?
Er is een duidelijke toename van allergieën te zien. De Life style van de moeder tijdens de zwangerschap, het huidige voedsel, omgevingsfactoren en stress worden o.a. als oorzaak gezien.

Wat is het verschil tussen allergie en intolerantie?
Een allergie is een overgevoeligheidsreactie die met het immunologisch afweersysteem te maken heeft. Intolerantie is een verzamelnaam voor de ongunstige reacties waarbij het immuunapparaat géén rol speelt. ‘Overgevoeligheid’ is dus een verzamelnaam voor
allergieën en intoleranties.

Welke middelen zijn er om allergie te bestrijden?
Medisch gezien gebruikt men in de regel drie soorten namelijk:
1. Antihistaminica.
2. Natriumchromoglycaten.
3. Corticosteroïden.

Bij Allergie centrum Twente maken we gebruik van natuurlijke krachtvelden, zoals lichttherapie, microstroom en magneetvelden.