Kernopvattingen

Dit programma is dé effectieve oplossing voor langdurig terugkerende mentaal/emotionele problemen veroorzaakt door trauma’s en problemen als fobieën en angsten. Uitgaande van een door en door getest protocol kan een automatisme in iemands gedrag, waaraan een onbewuste negatieve kernovertuiging ten grondslag ligt, worden behandeld en gewijzigd.

Na de intake en kennismaking wordt onderzocht welke negatieve kernopvatting(en) ter grondslag liggen aan het ingebrachte probleem. Dit is een belangrijk onderdeel deel van de methode. Eemaal explorerend naar de verschillende kernopvattingen wordt jij ondersteund door de therapeut en door electromagnetische velden op een chakra en door lichtpulsen op acupuntuur punten behandeld. De procedure is zo dat er opeenvolgend visuele, auditieve en gevoelens worden geexploreerd die je in samenhang helpen om bewust te worden van aandachtgebieden die onderdeel vormen van negatieve kernopvattingen. De energetische ondersteunen door de licht en EM signalen brengen je de mogelijkeheid dieper in jezelf te komen.
Na de exploratie fase volgt een meer integratieve fase die helpt met het verder bewust worden, begrijpen van oude kernopvattingen en formuleren van nieuwe ondersteunende kernopvattingen. Onder begeleiding van de therapeut en met de sterke ondersteuning van gerichte lichtpulsen worden de nieuwe kernopvattingen geoefend en verankerd.