Beroepsallergie

Wat is het: een verzamelnaam voor allerlei soorten allergenen waarmee je alleen of vooral bij de beroepsuitoefening in contact komt.

De symptomen: oog-, huid en luchtwegklachten.