Astma

Wat is het: een chronische ontsteking van de luchtwegen waarbij de luchtwegen overgevoelig zijn voor prikkels.

De symptomen: moeilijkheden met ademhalen, kortademig, ademen ‘piepend’ of moeten hoesten.